img

Gebruik van zonne-energie

Er is een kabel (rode lijn) gelegd om het zonnepark aan te sluiten op het onderstation Zevenhuizen van Liander. Zo komt de opgewekte duurzame energie via het bestaande elektriciteitsnet ter beschikking van de gebruikers.

Het zonnepark heeft een totale capaciteit van circa 13 megawatt. Daarmee kunnen rond 3.500 huishoudens van deze duurzame energie gebruik maken.

Technische gegevens

  • oppervlakte zonnepark circa 17 hectare.
  • 37.660 zonnepanelen
  • gemonteerd op 1362 tafels
  • 3 omvormerstations
  • 1 schakelstation
  • capaciteit 13 megawatt

Biodiversiteit

Binnen het park zijn diverse maatregelen genomen ter verbetering van de biodiversiteit. Zo is aan de zuidzijde een brede kruidenstrook aangelegd en staat het hekwerk op rond 10 cm hoogte om te zorgen dat kleine dieren onder het gaas kunnen passeren.

De zonnepanelen zijn op enige hoogte van het maaiveld geplaatst. Dit zorgt ervoor dat zonlicht de grond onder de panelen beter kan bereiken en dat er ruimte is om schapen onder de panelen te laten grazen. De schapenbegrazing wordt verzorgd door dezelfde schaapsherder die dit land al voor de komst van het zonnepark als weideland in gebruik had.

Neem contact op

Contact informatie